O NAS

Stowarzyszenie JESTEM! istnieje od 1998 roku i zajmuje się przeciwdziałaniem narkomanii.

Jesteśmy pionierami oferty terapii ambulatoryjnej, kierowanej do młodzieży zagrożonej narkomanią, którą realizujemy w ramach programu  Młodzieżowego Klubu Abstynenta.

W naszych działaniach skupiamy się na systemowym podejściu do problemu uzależnień.

Proponujemy:

  1. Pracę z rodziną
  2. Zajęcia w grupie terapeutycznej dla młodzieży eksperymentującej z substancjami psychoaktywnymi
  3. Profilaktykę uzależnień w szkołach:
  1. Pomoc w przeciwdziałaniu problemom uzależnień w środowiskach lokalnych na Dolnym Śląsku
  2. Nasze zaangażowanie w szeroko pojętą profilaktykę tam, gdzie możemy być potrzebni.