PORADNIA

Stowarzyszenie JESTEM! udziela konsultacji i poradnictwa dla osób dotkniętych problemem uzależnień.

Prowadzimy grupy terapeutyczne dla młodzieży eksperymentującej ze środkami psychoaktywnymi, do których, osobę zainteresowaną, kwalifikujemy po rozmowie indywidualnej z terapeutą.

Aby umówić się na spotkanie prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny :

                        603 804 182 – Marzena Szczygieł

                        603 429 151 – Małgorzata Skibińska – Jeleń

                        792 838 631

mail: stowarzyszeniejestem.wroc@wp.pl

Realizowany projekt jest współfinansowany ze środków Miasta Wrocławia www.wroclaw.pl 

oraz Krajowego Biura do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii www.narkomania.gov.pl