1%

Zgodnie z Ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, od 1 stycznia 2004 r. podatnicy płacący podatek dochodowy od osób fizycznych mogą w zeznaniu rocznym pomniejszyć go o 1%, przekazując kwotę na rzecz wybranej organizacji.
Aby przekazać nam 1% podatku, wystarczy wpisać w druku PIT w odpowiedniej rubryce nasz nr KRS (0000060362) oraz wyliczoną kwotę podatku.
Dziękujemy wszystkim, którzy nas wspomagają.
KRS Stowarzyszenie JESTEM! 0000060362
PEKAO SA 75 1240 4012 1111 0010 2201 3881