KADRA

Marzena Szczygieł

 Psycholog, specjalista psychoterapii uzależnień Więcej…

Małgorzata Skibińska-Jeleń

Pedagog, specjalista psychoterapii uzależnień. Więcej…

Magdalena Marszałek

Pedagog, doradca ds. uzależnień. Więcej…

Justyna Szczygieł

Psycholog, socjoterapeuta. Więcej…