Marzena Szczygieł

Jestem psychologiem, skończyłam studia na Uniwersytecie Wrocławskim. Początkowo pracowałam badając i diagnozując dzieci i młodzież oraz opiniując na potrzeby placówek oświatowych i sądu. Doskonaliłam swój warsztat pracy szkoląc się zakresu zaburzeń rozwoju osobowości, ich przyczyn i możliwości terapii. Uczestniczyłam w treningach interpersonalnych oraz umiejętności wychowawczych by prowadzić terapię zaburzonych w funkcjonowaniu. Wzbogacałam wiedzę i umiejętności z zakresu przemocy, molestowania seksualnego i możliwości pomocy ofiarom takich oddziaływań. Podjęłam kilkuletnie doskonalenie z zakresu systemowej terapii rodzin organizowanym przez Instytut Psychiatrii i Neurologii. Pracowałam nad własnym genogramem. Uczestnicząc w szkoleniu z zakresu uzależnień od środków psychoaktywnych podjęłam decyzję o uzyskaniu certyfikatu specjalisty uzależnień i uzyskałam go kończąc szkolenie rekomendowane przez Krajowe Biuro do spraw Przeciwdziałania Narkomanii.
Od 15 lat pracuję z młodzieżą używającą środki psychoaktywne oraz ich rodzinami. Prowadzę także warsztaty profilaktyczne dla młodzieży oraz spotkania z rodzicami i pedagogami.
Pracowałam w Poradniach Psychologicznych , Placówkach Oświatowych, Organizacjach Pozarządowych. Od wielu lat prowadzę własny Gabinet Psychologiczny.