Małgorzata Skibińska-Jeleń

Ukończyłam studia na Uniwersytecie Wrocławskim. W moich działaniach zawodowych szczególnie jest mi bliska profilaktyka uzależnień od substancji psychoaktywnych, którą zajmuję się od początku lat osiemdziesiątych. Zaangażowanie się w problemy narkomanii zainspirowało mnie do utworzenia w 1998 roku Stowarzyszenia JESTEM!, które powstało z mojej inicjatywy. Kompetencje terapeuty uzależnień poszerzałam kończąc szkolenie rekomendowane przez Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii i uzyskując certyfikat specjalisty terapii uzależnień. Swój warsztat pracy doskonaliłam w Studium Socjoterapii  podczas treningów interpersonalnych, asertywności, umiejętności wychowawczych, terapeutycznych oraz na kursie w zakresie Systemowej Terapii Rodzin, organizowanym przez Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie i na całościowym czteroletnim kursie psychoterapii, organizowanym przez Wrocławską Fundację Ochrony Zdrowia Psychicznego i Rozwoju Psychoterapii.
Główne kierunki mojej pracy z osobami uzależnionymi i zagrożonymi uzależnieniem to: udzielanie wsparcia w zakresie problemów osobistych, rodzinnych, rówieśniczych. Cele te realizuję poprzez pracę grupową, indywidualną i rodzinną.