Magdalena Marszałek

Jestem nauczycielką pracującą w Centrum Kształcenia Ustawicznego we Wrocławiu, inicjatorką i współorganizatorką autorskich projektów edukacyjnych dotyczących promocji zdrowia. Realizuję wielostronne zadania z zakresu profilaktyki zdrowotnej i społecznej, które kształtują prawidłowe postawy wobec szeroko rozumianych zagrożeń. Jestem w Stowarzyszeniu JESTEM! od początku jego istnienia i prowadzę w Stowarzyszeniu stały dyżur o charakterze poradnictwa z zakresu uzależnień.
Moim zadaniem jest:
– udzielenie podstawowych wiadomości na temat mechanizmów uzależnienia i działania używanych narkotyków,
– wskazanie propozycji dostępnej pomocy – adekwatnej w danym przypadku oraz zmotywowanie do skorzystania z niej,
– uczulenie na niepokojące sygnały mogące świadczyć o używaniu różnych środków odurzających,
– udzielenie wsparcia psychicznego,
– wskazanie sposobów postępowania z dzieckiem używającym narkotyków.