Justyna Szczygieł

Jestem psychologiem. Pracę w Stowarzyszeniu rozpoczęłam w 2008 roku będąc jeszcze studentką  IV roku psychologii. Angażowałam się wtedy w pisanie programów i nadzór administracyjny nad Stowarzyszeniem. Byłam również obserwatorem i pomocnikiem terapeuty podczas prowadzenia grup młodzieżowych.

Doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą zbierałam prowadząc zajęcie profilaktyczne dla dzieci  w świetlicach środowiskowych. Skończyłam również dwu letnie podyplomowe studia z socjoterapii, organizowane w części warsztatowej przez Pracownię Psychoedukacji i Terapii „Plus” oraz uzyskałam tytuł socjoterapeuty.

Obecnie czuję się już mocno zaangażowana w pracę w Stowarzyszeniu.

Aktualnie pracuję w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej we Wrocławiu, gdzie zajmuję się między innymi pracą z osobą uzależnioną i współuzależnioną.

W moich najbliższych planach podnoszenia własnych kompetencji jest rozpoczęcie szkolenia z zakresu specjalisty terapii uzależnień.